Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Lan


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1955

Sinh tại Bắc Ninh.

 1979

Tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, chuyên ngành Thú y.

 Từ 1979

- Công tác tại trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái (nay là trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chăn nuôi động vật tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên (1996);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ký sinh trùng học tại Viện Thú y quốc gia (2000);

-  Được phong Nhà giáo Ưu tú (2008);

- Được phong hàm Giáo sư (2012).


close

Thông báo