Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Lan


Luận văn thạc sĩ
LUẬN VĂN THẠC SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y).

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Chăn nuôi động vật

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1996

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.


close

Thông báo