Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Lan


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Chăn nuôi)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Ký sinh trùng học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2000

Đơn vị bảo vệ: Viện Thú y quốc gia.


find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo