Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Lan


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán đường tiêu hoá ở dê cỏ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp phòng trị. Đề tài cấp Bộ, 1996 - 1998. Nguyễn Thị Kim Lan (Chủ nhiệm).

2. Bệnh Coli dung huyết ở lợn con và biện pháp phòng trị tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang. Đề tài cấp Bộ, 2001 - 2003. Nguyễn Thị Kim Lan (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu hội chứng tiêu chảy, xác định một số vi khuẩn và ký sinh trùng đường tiêu hoá trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sau cai sữa tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị. Đề tài cấp Bộ, 2004 - 2006. Nguyễn Thị Kim Lan (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnh lý và lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng lợn ở tỉnh Thái Nguyên. Đề tài cấp Bộ, 2008 - 2010. Nguyễn Thị Kim Lan (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu bệnh đơn bào đường máu Leucocytozoon ở gà tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị. Đề tài cấp Trường Đại học, 2012 - 2013. Nguyễn Thị Kim Lan (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp phục vụ chế tạo các bộ Kit chẩn đoán bệnh tiên mao trùng trên gia súc ở Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, 2012 - 2015. Nguyễn Thị Kim Lan (Chủ nhiệm).

close

Thông báo