Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Lan


Các bài báo nghiên cứu

* Các bài viết đã được công bố (Là Tác giả hoặc Đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ). 

1. Một số nhận xét mới về bệnh phân trắng của lợn con. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp, số 202, 1979.

2. Bệnh sán dây ở dê và biện pháp phòng trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 1, số 2, 1997.

3. Kết quả nghiên cứu bệnh giun xoăn dạ múi khế ở dê cỏ nuôi tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và hiệu lực của thuốc Synanthic, Levamisol và Mebenvet. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 2, số 3, 1997.

4. Tình hình nhiễm giun sán đường tiêu hoá ở đàn dê tỉnh Bắc Thái. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 4, số 1, 1997.

5. Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của dê cỏ nuôi ở Bắc Thái và biện pháp phòng trị. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 4, số 3, 1997.

6. Biến động nhiễm giun sán đường tiêu hoá ở đàn dê Bắc Thái theo tuổi, mùa vụ và tính biệt. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 5, số 1, 1998.

7. Nhận xét về bệnh tích đại thể và một số chỉ tiêu huyết học của dê nhiễm giun sán đường tiêu hoá. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 5, số 3, 1998.

8. Phát hiện bệnh giun sán đường tiêu hoá ở dê và dùng thuốc điều trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Chuyên đề canh tác lâu bền trên đất dốc), tập 1, số 9, 1999.   

9. Nhận xét về sự phát triển của ấu trùng giun xoăn dạ múi khế ở dê và sức đề kháng của chúng với nhiệt độ. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 6, số 1, 1999.

10. Xác định mối tương quan giữa số giun tròn ký sinh ở đường tiêu hoá dê và số trứng giun trong một gam phân. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 6, số 4, 1999.

11. Hiệu quả của việc dùng thuốc tẩy phòng bệnh giun sán đường tiêu hoá cho dê địa phương ở miền núi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Chuyên đề canh tác lâu bền trên đất dốc), tập 4, số 12, 1999.

12. Một số kết quả nghiên cứu về bệnh giun sán đường tiêu hoá của dê địa phương ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Tạp chí khoa học - công nghệ và quản lý kinh tế, số 6, 2000.

13. Kết quả thử nghiệm một số loại thuốc điều trị bệnh giun sán ở đường tiêu hoá dê. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 7, số 4, 2000.

14. Tình hình nhiễm cầu trùng ở đàn gà nuôi gia đình tại thành phố Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 8, số 4, 2001.

15. Tình hình bệnh phù đầu của lợn con do E. coli ở một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 10, số 1, 2003.

16. Những biểu hiện lâm sàng và bệnh tích của lợn con bị bệnh phù đầu do E. coli ở Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 10, số 3, 2003.

17. Ảnh hưởng của diện tích bãi chăn đến khả năng sản xuất của gà thịt lông màu Lương Phượng và Sasso nuôi tại Thái Nguyên. Tạp chí Chăn nuôi, số 4 (54), 2003.

18. Ảnh hưởng của việc tập cho lợn con ăn sớm đến sinh trưởng và cảm nhiễm bệnh giai đoạn sơ sinh đến 60 ngày tuổi. Tạp chí Chăn nuôi, số 1(59), 2004.

19. Thử nghiệm phòng và trị bệnh Coli dung huyết cho lợn con ở Thái Nguyên và Bắc Giang. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 11, số 3, 2004.

20. Bệnh Coli dung huyết (phù đầu) của lợn con ở một số địa phương thuộc tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Chăn nuôi, số 5 (63), 2004.

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo