Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Chinh


Sách đã xuất bản

1. Một số báo cáo về khảo cổ học Việt Nam. Đồng tác giả. Bộ Văn hoá, 1966.

2. Khai quật đợt I di chỉ Lũng Hòa. Hoàng Xuân Chinh. H-Khoa học xã hội, 1969.

3. Di chỉ khảo cổ học Phùng Nguyên. Đồng tác giả. H-Khoa học xã hội, 1978.

4. Thành tựu khảo cổ học Việt Nam (1945-1980). Viện Thông tin Khoa học xã hội, 1980.

5. Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu. Lê Xuân Diệm, Hoàng Xuân Chinh. H-Khoa học xã hội, 1983.

6. Văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam. Hoàng Xuân Chinh (Chủ biên). H-Khoa học xã hội, 1989.

7. Hang Con Moong. Phạm Huy Thông, Hoàng Xuân Chinh, Nguyễn Khắc Sử. H-Khoa học xã hội, 1990.

8. Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam. Đồng tác giả. H-Khoa học xã hội, 1994. 

9. Hội thảo kỷ niệm 80 năm ngày sinh của cố GS Viện sĩ Phạm Huy Thông (1916-1996). Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Hoàng Xuân Chinh. H-Khoa học xã hội, 1996.

10. Khảo cổ học Việt Nam - Thời đại đá. Đồng tác giả. H-Khoa học xã hội, 1998.

11. Vĩnh Phúc thời tiền sơ sử. Hoàng Xuân Chinh. Sở Văn hóa-Thông tin Vĩnh Phúc, 2000.

12. Vĩnh Phúc – Gốm và nghề gốm truyền thống. Đồng tác giả. 2003.

13. Hội cổ vật Thiên Trường – Những hiện vật tiêu biểu. Hoàng Xuân Chinh. 2004

14. Bách khoa thư Hà Nội (Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 1010 – 2010). Tập 1 (Lịch sử). Đồng tác giả. H-Văn hoá Thông tin; Viện Nghiên cứu và Phổ biến kiến thức bách khoa, 2009.

15. Các nền văn hóa cổ Việt Nam. Hoàng Xuân Chinh. H-Văn hóa Thông tin, 2009.

16. Cổ vật gốm sứ Trung Quốc. Hoàng Xuân Chinh. H-Văn hóa Thông tin, 2010.

17. Đồng Đậu – Di tích tiêu biểu thời tiền sơ sử. Đồng tác giả. Sở Văn hóa Thể thao – Du lịch Vĩnh phúc, 2010.

18. Tiến trình gốm sứ Việt Nam. Hoàng Xuân Chinh. NXB Hồng Đức, 2011.

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do