Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Chinh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1933

Sinh tại Hà Tĩnh.

Trước 1945 Học cấp I trường làng

 1945-1954

- Học trường cấp II Trần Phú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh;

- Học trường cấp III Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh.

 1954-1957

Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội.

 Từ 1957

- Cán bộ nghiên cứu Vụ Bảo tồn bảo tàng, Bộ Văn hóa (1957);

- Nghiên cứu sinh tại Đại học Bắc Kinh Trung Quốc (1960-1964);

- Trưởng ban Nghiên cứu thời đại đồ đá, Viện Khảo cổ;

- Thư ký khoa học Viện Khảo cổ (1976-1981);

- Chuyên viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ (1981-1999);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1984).

1999 Nghỉ hưu.