Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Chinh


Các bài báo nghiên cứu

* Nhiều bài viết đã được công bố trên Tạp chí Khảo cổ học vNhững phát hiện mới về Khảo cổ học.