Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Cương


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Các bất biến tích phân của hệ Pfaff

Ngôn ngữ: Tiếng Nga.

Chuyên ngành khoa học: Toán

Người hướng dẫn: GS Дринфельд Г.И (GS Drinfeld G.I)

Năm bảo vệ: 1967

Đơn vị bảo vệ: Hội đồng Toán thành phố Kharkov, Ucraina.
close

Thông báo