Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê


Sách đã xuất bản

1. La Musique Vietnamienne Traditionnelle (Tiếng Pháp). Trần Văn Khê, 1962. 

2. Les Traditions mu sicales: Viet Nam ( Tiếng Pháp). Trần Văn Khê, 1967. 

5. Marionnettes sur eau du Viet Nam. Trần Văn Khê, Paris, 1984.

4. Tiểu phẩm. Trần Văn Khê, TP Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Trẻ, 1997.  

5. Trần Văn Khê và Âm nhạc dân tộc. Trần Văn Khê, TP Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Trẻ , 2000.

6. Hồi ký. Năm quyển. Trần Văn Khê, TP Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Trẻ, 1999 - 2003.

7. Du ngoạn trong Âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trần Văn Khê, TP Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Trẻ, 2004.
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo