Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1921

Sinh tại Mỹ Tho, Tiền Giang.

1941

Thi đậu Thủ khoa Tú tài Khoa Triết.

1949 - 1958

Sang Pháp và học tại Viện Khoa học Chính trị Paris (1949);

Tốt nghiệp Khoa học Chính trị, Khoa Giao dịch Quốc tế (1951);

Học tại Trường Đại học Sorbonne (1958).

1954 - 1958

Học Đại học Văn Khoa Paris, Viện Âm nhạc học.

1958

Người Việt Nam đầu tiên đỗ Tiến sĩ Khoa Âm nhạc học với đề tài: "La Musique vietnamienne traditionnelle" (Âm nhạc truyền thống Việt Nam).

1959 - 1988

Làm việc tại Trung tâm Quốc gia nghiên cứu Khoa học (Pháp);

Giảng viên, Giáo sư môn Dân tộc nhạc học tại Đại học Sorbonne, Paris (1965 - 1988);

Giáo sư thỉnh giảng cho trên 15 trường Đại học trên thế giới (từ1970);

Giám đốc nghiên cứu (Directeur de recherche)(1972);

Là thành viên Hội đồng âm nhạc Quốc tế (UNESCO);

Viện sĩ Thông tấn Hàn lâm Viện Khoa học Văn chương nghệ thuật châu Âu;

Giáo sư thỉnh giảng cho nhiều trường Đại học, Nhạc viện Âm nhạc tại Việt Nam.

1999 - 2003

Giáo sư Khoa Âm nhạc truyền thống tại Việt  Nam.

 

close

Thông báo