Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Biên


Sách đã xuất bản

1. Từ điển Địa chất Nga-Việt. Trương Biên. H- Khoa học và kỹ thuật, 1972.

2. Từ điển Dầu khí Anh-Việt. Trương Biên. H- Khoa học và kỹ thuật, 1996.

3. Khoan thăm dò lấy mẫu. Trương Biên. H- Giao thông, 1998.

4. Sổ tay máy xây dựng. Trương Biên. H- Giao thông, 2001.

5. Từ điển Dầu khí Anh-Nga-Việt. Trương Biên. H- Chính trị Quốc gia, 2004.

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo