Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Biên


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1931 Sinh tại Quảng Nam

1948 - 1954

Cán bộ văn phòng Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu V.

 1954 - 1956

Cán bộ Ban Dân tộc Trung ương.

 1956 - 1962

- Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1956-1959);

- Sinh viên trường Đại học Địa chất Thăm dò Mátxcơva, Liên Xô (1959-1962).

1962 - 1966 Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
1966 - 1969

- Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;

- Trưởng bộ môn Địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm khoa Địa chất - Công trình, trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

1969 - 1972 Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Địa chất Thăm dò Mátxcơva, Liên Xô.
1973 - 1998

- Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;

- Chủ nhiệm khoa Địa chất - Công trình, trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (1973-1977);

- Chủ nhiệm khoa Dầu khí, trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (1977-1990);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1980);

- Giám đốc Trung tâm Địa kỹ thuật, trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (1986 - 1998).

Từ 1998

- Thành viên Hội đồng chức danh Nhà nước;

- Giám đốc Trung tâm Công nghệ Khoan - Khai thác, Hội Địa chất Việt Nam (1998 - 2000);

- Chủ tịch Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam (Từ 2000).

 

close

Thông báo