Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Biên


Các đề tài nghiên cứu

* Các Công trình, Đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên, Năm thực hiện...) (Thông tin chưa đầy đủ).

1.Chế tạo lưỡi khoan gắn hợp kim cứng nội địa. Đề tài cấp Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1976-1978. Trương Biên (Chủ nhiệm).

2. Công nghệ khoan ở thềm lục địa miền Nam, Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN 22A-02-01, 1991. Trương Biên (Đồng chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu dung dịch khoan. Đề tài cấp Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1992. Trương Biên (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu dung dịch emulxi. Đề tài cấp Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1993. Trương Biên (Chủ nhiệm).

5. Chế tạo lưỡi khoan hợp kim cứng. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN 44-06-64. Trương Biên (Đồng chủ nhiệm).

6. Dung dịch khoan. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN 22A-02-03A. Trương Biên (Tham gia).

7. Nghiên cứu dung dịch khoan dầu. Đề tài cấp Nhà nước. Trương Biên (Tham gia);

8. Nghiên cứu dung dịch nhũ tương cho khoan kim cương. Đề tài cấp Ngành Địa chất. Trương Biên (Chủ nhiệm).

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo