Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Hữu Luyến


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1947

Sinh tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay  thuộc Hà Nội).

 1969 - 1972

- Tốt nghiệp khoa tiếng Nga trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1969);

- Giảng viên khoa tiếng Nga trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1969-1972).

 1972-1974

Tham gia quân đội.

 1974-2007

- Giảng viên trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (1974-1979);

- Nghiên cứu sinh Viện Tâm lí học - Viện Hàn lâm Giáo dục Liên Xô (1979-1983);

- Chủ nhiệm bộ môn Tâm lí - Giáo dục học, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) (1984-1997);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1991);

- Tốt nghiệp khóa Cao cấp Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1996-1998);

- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (1997-2007).

Từ 4-2007

- Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Phong hàm Giáo sư (2009).


my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo