Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chinh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1947

Sinh tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

 1969

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, Khoa Ngôn ngữ, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.

 1969 - 1976

Cán bộ giảng dạy trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.

 1977- 1981

- Nghiên cứu sinh trường Đại học Tổng hợp Lêningrat;

- Phó Chủ tịch Hội đồng hương lưu học sinh Việt Nam tại Lêningrat (1978-1980).    

Từ 1981

- Giảng viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nga, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chủ nhiệm bộ môn Thực hành tiếng, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (1981 - 2007);

- Phó Chủ nhiệm khoa Nga, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (1987 - 1995);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1991);

- Chủ nhiệm khoa Nga, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (1996 - 2005);

- Tốt nghiệp chương trình cao cấp lý luận chính trị Mác - Lê nin, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1996-1998);

- Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Ngoại ngữ (1996-2000);

- Đảng ủy viên Đại học Quốc gia Hà Nội (2001-2005);

- Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (2001-2006).

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back