Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Lài


Sách đã xuất bản

1. Báo cáo nghiên cứu khoa học (Tài liệu lưu hành nội bộ). Đồng tác giả. Trường Đại học Nông nghiệp I, 1964.

2. Trồng đay. Trần Văn Lài. H- Nông nghiệp, 1977.

3. Bệnh gỉ sắt đậu tương (Dịch). Trần Văn Lài. H- Nông nghiệp, 1987.

4. Rau và trồng rau (Giáo trình Cao học). Trần Văn Lài. H- Nông nghiệp, 1990.

5. Sinh lý thực vật (Giáo trình Cao học). Trần Văn Lài. H- Nông nghiệp, 1999.

6. Hướng dẫn về ngưỡng chịu thuốc bảo vệ thực vật của các cây trồng ở Đài Loan (Dịch). Trần Văn Lài. H- Nông nghiệp, 2000.

7. Kỹ thuật ghép cây ăn quả (Dịch). Trần Văn Lài. H- Nông nghiệp, 2001.

8. Khoa học và công nghệ bảo vệ và sử dụng bền vững đất dốc. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2001.

9. Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về rau hoa quả giai đoạn 2000-2002. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2002.

10. Kỹ thuật ghép cây ăn quả (Dịch). Trần Văn Lài. H- Nông nghiệp, 2004.

11. Kết quả chọn tạo và công nghệ nhân giống một số loại rau chủ yếu. Trần Văn Lài (Chủ biên). H- Nông nghiệp, 2005.

12. Kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến quả vải bằng Cultivation, postharvest handling and processing technology of lychee fruits. Trần Văn Lài (Chủ biên). H- Nông nghiệp, 2005.

13. Kỷ yếu kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2002-2011. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2012.