Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Lài


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1942

Sinh tại Quảng Bình.

 1951-1957

Học Tiểu học và THCS tại Quảng Bình.

1957-1959

Học sinh trường Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh.

 1959-1963

Sinh viên trường Đại học Nông nghiệp I.

1963-1976
Nghiên cứu viên, Phó phòng Sinh lý thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp.
1977-1978
Học viên Cao học tại trường Gơdơlơ, Budapest, Hunggari.
1978-1981 Nghiên cứu sinh tại trường Gơdơlơ, Budapest, Hunggari.
1982-1994
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển đậu đỗ, Viện Khoa học Nông nghiệp.
1995-2004

- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1995-1998);

- Phong hàm Giáo sư Nông nghiệp (1996);

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1998-2004).

2004-2006
Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu rau quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Từ 2006
Nghỉ hưu.