Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Lài


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng đến sự ra hoa và đậu quả của cây đậu tương.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học:  Nông học

Người hướng dẫn: GS.TS Đào Thế Tuấn

Năm bảo vệ: 1963

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Nông nghiệp I.

dating for married go married men who cheat