Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Lài


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu và phát triển đậu tương ở Việt Nam. Trần Văn Lài. In trong: Báo cáo tại Hội nghị đậu tương vùng Đông Nam Á, Thái Lan, 1994.

2. Tăng vụ đậu tương đông trên đất lúa. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo tại Hội nghị đậu tương vùng Đông Nam Á, Thái Lan, 1994.

3. Nghiên cứu, sản xuất và phát triển cây đậu đỗ chính ở Việt Nam. Trần Văn Lài. Báo cáo tại Neudeli, Ấn Độ, 1994.

4. Cải tiến giống đậu đỏ ở Việt Nam. Trần Văn Lài. In trong: Báo cáo tại Hội nghị Điều phối viên vùng Đông Nam Á lần thứ 4, Philippin, 1995.

5. Phát triển đậu tương và ngô ở Việt Nam. Trần Văn Lài. In trong: Báo cáo tại Hội nghị Điều phối viên vùng Đông Nam Á lần thứ 4, Philippin, 1995.

6. Cây đậu tương. Đồng tác giả. 1997.

7. An ninh lương thực và phát triển rau quả ở Việt Nam. Trần Văn Lài. In trong: Báo cáo tại Hội nghị An ninh lương thực tại Bon, Pháp, 2001.


dating for married go married men who cheat