Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Tú Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1962

Sinh tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

 Từ 1985

- Công tác tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;

- Công tác tại phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Flinders, Úc (2006);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2011).


clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo