Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Tú Anh


Các bài báo nghiên cứu

1. Bước đầu tìm hiểu nhân cách một số cháu được gọi là cá biệt ở trường mẫu giáo Mầm non I - Huế. Trần Thị Tú Anh. Hội nghị Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu trẻ em NT, 1991.

2. Giao tiếp bán hàng-một loại giao tiếp đặc thù. Trần Thị Tú Anh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Tâm lý khách hàng", 1995.

3. Gắn việc làm niên luận với nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội của sinh viên. Trần Thị Tú Anh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Đại học Sư phạm Huế, 1995.

4. Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy môn Tâm lý học ở trường Đại học Sư phạm. Lê Phong, Ngô Thiên Thạch, Trần Thị Tú Anh. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 4, 1996.

5. Tổ chức giờ học tâm lý học theo phương pháp thảo luận nhóm nhỏ trong điều kiện lớp học có sĩ số cao. Trần Thị Tú Anh. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 4, 2000.

6. Students’ procedures for reviewing lecture notes. Trần Thị Tú Anh, Michael Lawson. International Education Journal, Vol 2. No 4, 2001.

7. Tiếp cận hoạt động dạy học từ góc độ tâm lý học nhận thức. Trần Thị Tú Anh. Tạp chí Giáo dục, số 18, 2001.

8. University students’ pedagogical knowledge about lecturers’ use of questions. Trần Thị Tú Anh, Michael Lawson. Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction, Padova, Italy, 2003.

9. Do students use their pedagogical knowledge about teachers’ use of questions?. Trần Thị Tú Anh, Michael Lawson. Annual Educational Research Conference, Flinders University, Adelaide, Australia, 2004.

10. Does the quality of knowledge influence knowledge use?. Trần Thị Tú Anh, Michael Lawson. Annual Educational Research Conference, Flinders University, Adelaide, Australia, 2005.

11. Students' pedagogical knowledge about teachers' use of questions. Trần Thị Tú Anh, Michael Lawson. International Education Journal, No 8(2), 2007.

12. Learners’ mental models about learning are multidimensional, temporally changeable and situationally acute, in Veronica N. Galwye (Ed). Co-author. Progress in Educational Psychology Research, Nova Science Publishers, Hauppauge, New York, 2007.

13. Đặc điểm cảm xúc - ý chí trong nhân cách sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Trần Thị Tú Anh, Đinh Thị Thu Phương. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, tập 3, số 7, 2008.

14. Tăng cường tri thức về hoạt động học của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tín chỉ. Trần Thị Tú Anh. Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ", 2009.

15. Vài suy nghĩ về định hướng phát triển chuyên ngành Tâm lý học đường ở Việt Nam. Trần Thị Tú Anh. Hội thảo khoa học quốc tế "Nhu cầu, định hướng và đào tạo Tâm lý học đường tại Việt Nam, 2009.

16. Đánh giá mức độ hành vi thích ứng của trẻ khuyết tật trí tuệ bằng thang đo ABS-S:2. Nguyễn Tuấn Vĩnh, Trần Thị Tú Anh. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 54, 2009.

17. Kỹ năng ứng phó với những khó khăn trong gia đình của học sinh trung học phổ thông thành phố Huế. Nguyễn Diệu Thảo Nguyên, Trần Thị Tú Anh. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2009.

18. Nhu cầu tham vấn hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông thành phố Huế. Nguyễn Thị Ngọc Bé, Trần Thị Tú Anh. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, tập 2, số 14, 2010.

19. Kỹ năng sống của sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi. Trần Thị Kim Huệ, Trần Thị Tú Anh. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, tập 4, số 16, 2010.

20. Những khó khăn của "sinh viên thiệt thòi" trong thời gian học tại Đại học Huế. Trần Thị Tú Anh. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 62A, 2010.

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo