Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thám


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Địa lý tự nhiên).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Địa lý tự nhiên

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1995

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva, Liên Xô.


close

Thông báo