Các tư liệu về  Giáo sư Lê Khả Kế


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1918 

Sinh tại Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

1939- 1945 

- Sinh viên trường Cao đẳng Canh Nông Đông Dương, Hà Nội (1939);

- Làm việc tại Viện nghiên cứu Đông Dương (1942);

- Giảng dạy tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (1945).

1947- 1951 

Giảng dạy tại trường Trung học chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng và trường Phổ thông cấp III Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh.

 1952- 1954

Giảng dạy tại trường Sư phạm cao cấp và trường Khoa học cơ bản ở Khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc.

1955- 1963 Giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1963- 1967 Công tác tại Ủy ban Khoa học Nhà Nước.
1968- 1997 Công tác tại Viện Ngôn ngữ học và Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam).
1997 Nghỉ hưu.
2000 Đã qua đời.


close

Thông báo