Các tư liệu về  Phó Giáo sư Trần Nhơn


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1923

 Sinh tại tỉnh An Giang

1946-1947

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thú y;

- Công tác tại phòng chuyên môn thuộc Đổng lý sự vụ, Bộ Canh nông.

1947-1951  Trưởng ty Chăn nuôi Thú y Thái Nguyên.
1951-1952  Hiệu trưởng trường Sơ cấp chăn nuôi Liên khu Việt Bắc.

 1952-1964

- Giảng viên kiêm Chủ nhiệm Ban Chăn nuôi, trường Trung cấp Nông lâm Trung ương;

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn Chăn nuôi, giống, thụ tinh, Học viện Nông lâm;

- Chủ nhiệm Bộ môn Chăn nuôi, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

1964-1966  Thực tập sinh tại trường Đại học Nông nghiệp Liên Xô.
1966-1971  Giảng viên kiêm Trưởng phòng Giống gia súc, Bộ Nông nghiệp.
1971-1986

- Trưởng Bộ môn Gia súc - Đồng cỏ, Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam;

- Nghỉ hưu (1986).

1996
Mất tại thành phố Hồ Chí Minh


dating for married go married men who cheat