Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Cường


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1939 

 Sinh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

 1946 - 1950

- Học sinh  trường Tiểu học Nghĩa thục An Phước tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (1946);

- Học sinh trường Tiểu học Châu Ổ, Quảng Ngãi (1948);

- Học sinh trường Tiểu học Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (1948);

- Học sinh ở trường Tiểu học An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (1949-1950).

1950 - 1954

- Học sinh ở trường cấp II Hoài Ân, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định (1950-1953);

- Học sinh ở trường cấp II Châu Ổ, Quảng Ngãi (1954).

 1955 - 1958

- Học sinh ở trường cấp III Hùng Vương, Phú Thọ (1955-1956);

- Học sinh ở trường cấp III Hà Nội (1957);

- Học sinh ở trường cấp III Nguyễn Trãi, Hà Nội (1957-1958).
1958 - 1962 Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
1962 - 1965 Cán bộ giảng dạy tại Khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
1966 - 1969 Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.
1969 - 1986

- Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Quy hoạch đô thị, trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quy hoạch đô thị, Khoa Kiến trúc, trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1972-1981);

- Trợ lý cho Phó Thủ tướng Đỗ Mười về các vấn đề Quy hoạch xây dựng đô thị (1973-1974).

- Phó Trưởng phòng Khoa học, trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1984-1986).
1986 - 1989 Thực tập sinh cao cấp tại trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.
1989 - 1999 Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1999 - 2013

- Về hưu (1999);

- Giảng viên cao cấp tại Bộ môn Quy hoạch đô thị, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1999-2013);

- Phong hàm Giáo sư Kiến trúc (2002).


cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo