Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Cường


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Một số vấn đề cải tạo và phát triển mạng lưới đường phố các đô thị cực lớn của Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Xây dựng

Người hướng dẫn: TS V. A. Buchiaghin

Năm bảo vệ: 1969

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC

Đề tài: Cơ sở khoa học hình thành cấu trúc mạng lưới đường phố các đô thị Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Xây dựng

Người hướng dẫn: GS.TSKH Đ. X. Xamôilốp

Năm bảo vệ: 1989

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.

close

Thông báo