Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Cường


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Quy hoạch khu vực Tây Bắc Nội thành thành phố Hà Nội từ Hồ Tây đến lưu vực sông Nhuệ

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Quy hoạch đô thị

Người hướng dẫn: KTS I. A. Anphiorốp; KTS Trương Quang Thao

Năm bảo vệ: 1961

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

close

Thông báo