Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Cường


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 57 luận văn Thạc sĩ.

 1. Hồ Ngọc Tùng, "Quy hoạch tổ chức không gian đi bộ trong đô thị cực lớn (lấy ví dụ thành phố Hà Nội đến 2020)", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1998.

2. Phí Triệu Phi, "Cấu trúc khu ở các đô thị lớn trong điều kiện nền kinh tế thị trường", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1999.

3. Nguyễn Cao Luận, "Nghiên cứu quy hoạch kiến trúc cảng biển Việt Nam", 1999.

4. Nguyễn Thị Thanh Mai, "Nghiên cứu quá trình quy hoạch chung thủ đô Hà Nội qua 40 năm", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1999.

5. Đỗ Thái Hà, "Giải pháp quy hoạch kiến trúc các khu đô thị mới trong định hướng quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2000-2020", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2000.

6. Đinh Chí Linh, "Tổ chức không gian các nút giao nhau khác mức trong các đô thị lớn", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2000.

7. Nguyễn Thu Thủy, "Cấu trúc quy hoạch các thị trấn ven đô trong định hướng phát triển đô thị Hà Nội, giai đoạn 2000-2020", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2000.

8. Đào Hoài Nam, "Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới giao thông các khu đô thị mới phù hợp với thực tiễn xây dựng và quản lý đô thị Hà Nội, giai đoạn 2000-2020", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2000.

9. Phạm Xuân Trường, "Cơ sở khoa học để tổ chức quy hoạch xây dựng cho các điểm kinh tế Nông-Lâm nghiệp miền núi khu vực phía Bắc Việt Nam", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2002.

10. Phạm Bách Tùng, "Tổ chức không gian Kiến trúc - Giao thông quảng trưởng trong định hướng quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2002.

11. Lã Văn Minh, "Quản lý quy hoạch xây dựng các tuyến phố mới trong sự phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2020", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2004.

12. Ngô Quốc Thắng, "Giải pháp quy hoạch khu ở đô thị loại II và III (đô thị cấp tỉnh vùng đồng bằng) lấy thành phố Nam Định làm địa bàn nghiên cứu", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2004.

13. Nguyễn Minh Quang, "Nghiên cứu tổ chức không gian đường phố trong đô thị lớn theo yêu cầu hiện đại hóa", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2004.

14. Nguyễn Ngọc Uyên, "Cấu trúc quy hoạch các thị trấn, huyện lỵ vùng đồng bằng Bắc Bộ (lấy tỉnh Hưng Yên làm địa bàn nghiên cứu)", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2004.

15. Võ Quốc Thái, "Nghiên cứu các đặc trưng về cấu trúc không gian của quy hoạch chung thành phố Hải Phòng", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2004.

16. Đặng Văn Thuấn, "Quy hoạch khu ở trong các khu đô thị mới vùng ven đô thành phố Hải Phòng", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2004.

17. Vũ Đình Thành, "Tổ chức không gian cảnh quan đường phố của Hà Nội trong quá trình đô thị hóa", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2004.

18. Lưu Anh Tuấn, "Quy hoạch kiến trúc khu nhà ở chiến sĩ thuộc Trung đoàn tên lửa, Quân chủng Phòng không không quân", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2005.

19. Vũ Anh Tuấn, "Cơ sở khoa học quy hoạch xây dựng trung tâm hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề vùng trung du phía Đông Bắc Bộ (lấy Bắc Giang làm địa bàn nghiên cứu)", 2005.

20. Vũ Ngọc Hiệp, "Giải pháp quy hoạch giao thông trục đường phố chính Cầu Chui - Đông Trù giai đoạn 2004-2020", 2005.

21. Đặng Việt Dũng, "Tổ chức quy hoạch không gian các đường phố chính trong khu vực phát triển của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2005-2020", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2006.

22. Bùi Huy Trí, "Quy hoạch các làng ven đô thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa, qua ví dụ 2 xã Hòa Châu - Hòa Xuân", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2006.

23. Nguyễn Thành Tiến, "Tổ chức không gian đi bộ tại trung tâm thành phố Đà Nẵng", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2006.

24. Chu Mạnh Toàn, "Quy hoạch bãi đỗ xe ô tô tại trung tâm thành phố Hà Nội", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2007.

25. Nguyễn Sĩ Thư, "Tổ chức quy hoạch trung tâm đi bộ cho thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2005-2020", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2007.

26. Đặng Quốc Tuấn, "Tổ chức xây dựng cầu vượt cho người đi bộ tại Hà Nội, giai đoạn 2007-2025", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2008.

27. Trần Vĩnh Hà, "Quy hoạch xây dựng các nút giao thông khác mức tại thành phố Hà Nội, giai đoạn 2005-2025", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2008.

28. Huỳnh Quốc Hội, "Nghiên cứu đề xuất quy hoạch cấu trúc đô thị Tam Kỳ thích ứng các yêu cầu phát triển", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2008.

29. Bùi Văn Kiên, "Hình thái kiến trúc quy hoạch cầu, nút giao thông cầu trong đô thị, áp dụng cho thành phố Đà Nẵng", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2008.

30. Bùi Tuấn Anh, "Tổ chức không gian giao thông tĩnh trong đô thị Đà Nẵng", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2008.

31. Lê Văn Hiến, "Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng quỹ đất công tại khu vực làng xóm ven đô trong quá trình đô thị hóa", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2009.

32. Trần Ngọc Linh, "Tổ chức bãi đỗ xe tự động cho các công trình thương mại dịch vụ và nhà cao tầng ở Hà Nội", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2009.

33. Chu Ngọc Hà, "Cấu trúc quy hoạch thị trấn, huyện lỵ ngoại thành Hải Phòng", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2010.

34. Nguyễn Văn Sơn, "Quy hoạch khu ở mới tại các thị trấn của tỉnh Bắc Ninh", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2010.

35. Nguyễn Trần Việt Hà, "Tổ chức quy hoạch cây xanh trên đường phố chính tại khu vực xây dựng mới thành phố Hà Nội mở rộng", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2010.

36. Vũ Thu Huyền, "Đề xuất một số chỉ tiêu quy hoạch đường phố chính khu vực mới của thành phố Hà Nội mở rộng, giiai đoạn 2010-2030", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2010.

37. Lê Thế Nhân, "Tổ chức không gian đường phố chính thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2010-2025", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2010.

38. Thiếu Hoàng Vỹ, "Phát triển mạng lưới xe buýt thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2010-2025", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2010.

39. Vũ Sơn Bình, "Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở mới Xa La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2011.

40. Nguyễn Văn Đức, "Quản lý vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2011.

41. Phan Trọng Toại, "Kết nối tuyến giao thông đường sắt nhẹ với các tuyến xe buýt", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2011.

42. Trương Văn Đạo, "Quản lý tuyến phố văn minh Hàng Gai, Hàng Bông, thành phố Hà Nội", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2011.

43. Trần Mai Chi, "Lựa chọn phương tiện giao thông công cộng phù hợp với thành phố Hạ Long đến 2020", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2012.

44. Nguyễn Hồng Cường, "Quy hoạch mạng lưới điểm, bãi đỗ xe công cộng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2012.

45. Nguyễn Quốc Việt, "Nghiên cứu giải pháp quy hoạch bãi đỗ xe cho thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến 2025", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2012.

46. Trần Duy Hùng, "Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở mới bờ trái sông Đà, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2012.

47. Nguyễn Tuấn Anh, "Nghiên cứu một số giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2012.

48. Nguyễn Hoàng Hải, "Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông công cộng khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế theo hướng phát triển bền vững", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2013.

49.Bùi Thị Thúy, "Quy hoạch mạng lưới bãi, điểm đỗ xe công cộng trong quận Long Biên, thành phố Hà Nội", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2013.

50. Trần Văn Ca, "Quản lý đầu tư xây dựng mạng lưới đường đô thị theo quy hoạch chung thành phố Lào Cai đến năm 2030", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2013.

51. Nguyễn Lê Minh, "Quản lý xây dựng mạng lưới đường đô thị theo quy hoạch thành phố Lào Cai", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2013.

52. Nguyễn Thị Hường, "Quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng trong khu vực quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2013.

53. Đinh Văn Tưởng, "Quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe công cộng trong khu vực quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2013.

54. Phạm Sĩ Hoàng, "Quản lý quy hoạch mạng lưới đường đô thị của đô thị trung tâm thủ đô Hà Nội", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2013.

55. Vũ Minh Phúc, "Sử dụng mạng lưới xe buýt nhanh (BRT) vào giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2013.

56. Ngô Thị Huyền, "Tổ chức không gian đi bộ trong khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân chính, thành phố Hà Nội", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2014.

57. Nguyễn Vũ Nha Trang, "Quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe ô tô công cộng trong klhu vực quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2014.

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 10 luận án Tiến sĩ.

1. Lưu Đức Hải, "Giao thông xe đạp trong các thành phố lớn ở Việt Nam", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1993.

2. Phạm Gia Yên, "Quy hoạch buôn làng dân tộc Bahnar trên cơ sở kế thừa bản sắc dân tộc", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1993.

3. Nguyễn Sĩ Quế, "Kiến trúc nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ - Những vấn đề quy hoạch kiến trúc và kiến trúc nhà ở", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1995.

4. Nguyễn Thị Tâm, "Quy hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn - Nhân tố thúc đẩy sự tiến bộ xã hội", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1996.

5. Vũ Thị Vinh, "Nghiên cứu một số vấn đề chủ yếu trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường thành phố Hà Nội đến năm 2010", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 1996.

6. Phạm Hùng Cường, "Chuyển đổi cấu trúc làng xã vùng ven đô thị lớn đồng bằng sông Hồng thành đơn vị ở trong quá trình đô thị hóa", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2001.

7. Trương Văn Quảng, "Mô hình định hướng và giải pháp quy hoạch bảo tồn di sản đô thị tại Việt Nam - Ứng dụng vào Hà Nội", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2003.

8. Nguyễn Hồng Tiến, "Sự phát triển mạng lưới giao thông trong quy hoạch không gian chùm đô thị, lấy chùm đô thị Hà Nội làm địa bàn nghiên cứu", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2004.

9. Hồ Ngọc Hùng, "Quy hoạch, tổ chức không gian đi bộ trong các đô thị lớn Việt Nam đến năm 2020", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2007.

10. Trần Văn Tiến, "Quản lý quy hoạch mạng lưới đường đô thị vùng trung du miền núi Bắc Bộ", trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2011.

 

close

Thông báo