Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Cường


Các bài báo nghiên cứu

1. Cơ sở đánh giá hiện trạng mạng lưới đường phố ở các đô thị. Lâm Quang Cường. Tiêu chuẩn Giao thông vận tải, 1987.

2. Tổ chức các khu đi bộ trong đô thị. Lâm Quang Cường. Tạp chí Kiến trúc, số 2, 1991.

3. Suy ngẫm về công tác quy hoạch và xây dựng đô thị. Lâm Quang Cường. Tạp chí Kiến trúc, số 4, 1991.

4. Cải thiện nâng cấp mạng lưới đường giao thông Hà Nội. Lâm Quang Cường. Tạp chí Giao thông Vận tải, số 10, 1994.

5. 40 năm quy hoạch thủ đô Hà Nội. Lâm Quang Cường. Tạp chí Kiến trúc, 1995.

6. Suy nghĩ về chiến lược phát triển giao thông các thành phố lớn. Lâm Quang Cường. Hội nghị Khoa học trường Đại học Xây dựng, 11-1995.

7. Quá trình tư duy về quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội. Lâm Quang Cường. Hội nghị Khoa học trường Đại học Xây dựng, 2-1996.

8. Singapore phấn đấu để có một thành phố nhiệt đới mẫu mực vào đầu thế kỷ XXI. Lâm Quang Cường. Tạp chí Kiến trúc, 2000.

9. Tổ chức đơn vị ở tại các đô thị lớn. Đồng tác giả. Tạp chí Xây dựng, 2000.

10. Quá trình quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội. Lâm Quang Cường. Tạp chí Kiến trúc, 2000.

11. Quy hoạch xây dựng nút giao thông - vấn đề cấp bách tại các thành phố đặc biệt Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Quang Cường. Hội thảo khoa học 45 năm Viện Quy hoạch đô thị - Nông thôn, Bộ Xây dựng, 2001.

12. 40 năm Bộ môn Quy hoạch. Đồng tác giả. Trường Đại học Xây dựng, 2001.

13. Bộ môn Quy hoạch trường Đại học Xây dựng - 40 năm đào tạo và trưởng thành. Lâm Quang Cường. Tạp chí Kiến trúc, 2001.

14. Suy nghĩ về quy hoạch kiến trúc và cảnh quan hành lang sông Hồng địa phận Hà Nội. Lâm Quang Cường. Tạp chí Kiến trúc, 2002.

15. Góp ý về xe buýt. Lâm Quang Cường. Báo Hà Nội mới, 4-3-2003.

16. Nút Ngã Tư Sở Hà Nội - cần thiết giao nhau 3 mức. Lâm Quang Cường. Báo Xây dựng, 15-4-2003.

17. Một phương án quy hoạch nút giao thông Bưởi Hà Nội. Đồng tác giả. Tạp chí Xây dựng, 2004.

18. Giao thông Hà Nội trong tương lai. Lâm Quang Cường. Tạp chí Giao thông Vận tải, số 1, 1998.

19. Quy hoạch các khu đô thị mới tại thủ đô Hà Nội. Đồng tác giả. 2003.

20. Quy hoạch xây dựng nút giao nhau khác mức tại thành phố Hà Nội. Lâm Quang Cường. Tạp chí Xây dựng, 2003.

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo