Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hán Văn Khẩn


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Báo cáo khai quật khảo cổ học di chỉ Gò Bông.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Khảo cổ học

Người hướng dẫn: GS Hà Văn Tấn

Năm bảo vệ: 1966

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).