Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hán Văn Khẩn


Các bài báo nghiên cứu

1. Thực nghiệm tạo hoa văn trên đồ gốm cổ. Đồng tác giả. Tạp chí Khảo cổ học, số 7+8, 1970.

2. Báo cáo sơ bộ hai lần khai quật di chỉ Gò Bông. Đồng tác giả. Thông báo Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971.

3. Kĩ thuật chế tạo đồ gốm văn hoá Phùng Nguyên. Đồng tác giả. Thông báo Khoa học Sử học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1973.

4. Gò Diễn (Vĩnh Phú). Hán văn Khẩn. Tạp chí Khảo cổ học, số 16, 1974.

5. Thử phân giai đoạn văn hoá Phùng Nguyên qua tài liệu gốm. Hán Văn Khẩn. Tạp chí Khảo cổ học, số 19, 1976.

6. Vài nét về đồ gốm chợ Bông (Yên Thành, Nghệ An). Hán Văn Khẩn. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1976, 1977.

7. Quá trình chế tạo gốm bằng khuôn thời đại đồng đá ở Bungari dưới ánh sáng thực nghiệm. Hán Văn Khẩn. Tạp chí Khảo cổ học, Viện Khảo cổ học Bungari, số 2, 1979.

8. Quá trình chế tạo gốm thời đại đồng đá ở vùng Đông Bắc Bungari: nguyên liệu và tạo hình. Hán Văn khẩn. Tạp chí Khảo cổ học, Viện Khảo cổ học Bungari, số 4, 1979.

9. Vài nét về nền khảo cổ học Bungari. Hán Văn Khẩn. Thông tin Khoa học Xã hội, số 9, 1981.

10. Hai hiện vật lạ trong một di chỉ Văn hoá Phùng Nguyên. Đồng tác giả. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1981, 1982.

11. Khai quật di chỉ Đồng Gai (Vĩnh Phú). Đồng tác giả. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 1982.

12. Về sự xuất hiện và phát triển của bàn xoay gốm cổ. Đồng tác giả. Tạp chí Khảo cổ học, số 3, 1982.

13. Khai quật lần thứ 4 di chỉ Hoa Lộc và Phú Lộc. Đồng tác giả. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1982, 1983.

14. Trở lại Tam Thanh (Vĩnh Phú). Đồng tác giả. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1982, 1983.

15. Về hai mảnh công cụ đá hình liềm ở Khu Đường (Vĩnh Phú). Đồng tác giả. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1983, 1984.

16. Một số hiện vật mới tìm thấy ở Gò Chùa, Biện Sơn (Vĩnh Phú). Đồng tác giả. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 1988.

17. Khai quật lần thứ 5 di chỉ Đồng Đậu (Vĩnh Phú). Đồng tác giả. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1987, 1988.

18. Khai quật Chu Đậu (Hải Hưng) lần thứ 4. Đồng tác giả. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 1990.

19. Khai quật di tích gốm Cậy (Hải Hưng). Đồng tác giả. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 1990.

20. Đào thám sát di tích Ngói (Hải Hưng). Đồng tác giả. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 1990.

clinic of abortion go scraping of the uterus
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối