Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Xuân Sơn


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1954

Sinh tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

 1985

Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí truyền thông tại Belarutxia, Liên Xô.

 1988 - 1990

- Giảng viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Báo chí truyền thông tại Belarutxia, Liên Xô (1988).

 1991 - 1995

- Chủ nhiệm Bộ môn Lý luận và Thực hành báo chí, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm Khoa Báo chí, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ 1996

- Chủ nhiệm Bộ môn Phát thanh Truyền hình, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2003).


dating for married go married men who cheat
close

Thông báo