Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bảng.


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1945

Sinh tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

 1966

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 Từ 1966

- Công tác tại Bộ môn Hóa vô cơ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (sau lĐại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội);

- Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại trường Đại học Hóa kỹ thuật Pardubice, Tiệp Khắc (1977);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1991);

- Chủ nhiệm Bộ môn Hóa vô cơ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (1992 - 1996);

- Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (1998 - 2002);

- Trưởng phòng Thí nghiệm Hóa môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Từ 2002).


dating for married go married men who cheat
close

Thông báo