Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1935

Sinh tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

1944-1949 Học Tiểu học Quỳ Chử, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
1949-1951 Học cấp II tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
1951-1953 Học cấp III tại huyện Lam Sơn, Thanh Hóa.

 1956-1961

Sinh viên trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.

 1961-1965

Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

1965-1966

Thực tập sinh khoa học tại trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.

1966-1969

- Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

- Trưởng phòng Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

1969-1972 Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.
1972-1981

- Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

- Trưởng phòng Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1981-1984 Thực tập sinh cao cấp tại trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.
1984-1998

- Chủ nhiệm Bộ môn Thủy lực-Thủy văn, trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

- Phong hàm Giáo sư Xây dựng (1991);

- Chủ nhiệm Khoa Công trình thủy, trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

- Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ Công trình thủy.

1998-2002 Chủ nhiệm Bộ môn Thủy lực, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Từ 2002 Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc-Công trình, trường Đại học Phương Đông.

 

close

Thông báo