Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 1 luận văn Thạc sĩ (Thống kê chưa đầy đủ)

1. Tô Thị Mão, "Mở rộng bài toán thấm trong tính toán giếng hút nước thấm", trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1995.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 4 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Hoàng Văn Quí, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1978.

2. Lê Bá Mai, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1992.

3. Đỗ Hữu Thành, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1992.

4. Lê Bá Sơn, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1993.

 

close

Thông báo