Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài


Các đề tài nghiên cứu

1. Thiết kế thí nghiệm Thủy lực di động. Đề tài cấp trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1968. Nguyễn Tài (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu chỉnh trị đoạn sông Hồng từ Mễ Sở đến Yên Lệnh bằng mô hình khí. Đề tài cấp Bộ, 1981. Nguyễn Tài (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu nâng cao hiệu suất hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải. Đề tài cấp Nhà nước, mã số 06A-02-02, 1990. Nguyễn Tài (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu tiêu năng hạ lưu công trình thủy điện Thác Bà. Đề tài cấp Cơ sở, 1992. Nguyễn Tài (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu phương pháp và thiết bị di động đo tại chỗ lưu lượng các trạm bơm tưới tiêu có công suất lớn. Đề tài cấp Bộ, 1995. Nguyễn Tài (Chủ nhiệm).

6. Quy luật chuyển động của chất lỏng trong dòng chảy có sức cản thực vật. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KT4-02, 1996. Nguyễn Tài (Chủ nhiệm).

7. Quy luật chuyển động của chất lỏng trong dòng chảy có sức cản biến dạng, đàn hồi. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KT4-03, 1998. Nguyễn Tài (Chủ nhiệm).

8. Tính toán cân bằng nước cho sản xuất và dân sinh của các vùng thiếu nước ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2002. Nguyễn Tài (Chủ nhiệm).

9. Sự an toàn của các đô thị và khu dân cư dưới tác động của diễn biến lòng sông, ven biển. Đề tài cấp Bộ, 2003. Nguyễn Tài (Chủ nhiệm).

 

 

close

Thông báo