Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài


Các bài báo nghiên cứu

1. Quy luật tổn thất cột nước trong lòng dẫn có lớp phủ thực vật (Tiếng Nga). Nguyễn Tài. In trong: Tuyển tập Công trình, trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô, số 89, 1973.

2. Nghiên cứu sức cản thủy lực trong dòng chảy đều có lớp phủ thực vật (Tiếng Nga). Nguyễn Tài. Tạp chí Thủy lợi-Thủy nông Liên Xô, số 3, 1973.

3. Sức cản của dòng thấm trong lớp phủ thực vật của đất mầu (Tiếng Nga). Nguyễn Tài. Tạp chí Khí tượng-Thủy văn Liên Xô, số 12, 1973.

4. Nghiên cứu nhám thô trong lòng dẫn chuyển động đều. Nguyễn Tài. In trong: Tuyển tập công trình khoa học, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 3, 1977.

5. Về xác định hệ số trao đổi rối theo chiều đứng trong lòng dẫn chuyển động đều. Nguyễn Tài. In trong: Tuyển tập công trình khoa học, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 3, 1977.

6. Thực vật trong nước-dự đoán sự phát triển và ảnh hưởng của chúng đến sức cản thủy lực. Nguyễn Tài. In trong: Tuyển tập công trình khoa học, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 3, 1977.

7. Lý thuyết thấm trong nghiên cứu sức cản thủy lực của lòng dẫn có lớp phủ thực vật. Nguyễn Tài. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 1, 1980.

8. Dụng cụ đo trường vận tốc khí. Nguyễn Tài. In trong: Tuyển tập Hội nghị khoa học về Đo lường toàn quốc lần thứ 1, 11-1985.

9. Kết quả nghiên cứu xâm thực bê tông công trình thủy. Nguyễn Tài. In trong: Tuyển tập Công trình, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 2, 1990.

10. Nghiên cứu nâng cao hiệu suất hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải. Nguyễn Tài. Tập san Thủy lợi, số 9+10, 1990.

11. Nghiên cứu tiêu năng hạ lưu công trình thủy điện Thác Bà. Nguyễn Tài. Tập san Thủy lợi, số 4+5, 1992.

12. Phương pháp chụp ảnh chảy bao vật cản dạng cầu co nở qua dòng chảy có chứa các hạt phản quang. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 3, 1993.

13. Ứng dụng phương pháp mặt cắt liên tiếp trong tính toán lớp biên tầng hai chiều. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 3, 1993.

14. Một mô hình nghiên cứu lý thuyết về sức cản thủy lực trong lòng dẫn có lớp phủ thực vật. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 4, 1995.

15. Nghiên cứu phương pháp và thiết bị di động đo tại chỗ lưu lượng các trạm bơm tưới tiêu có công suất lớn. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 4, 1995.

16. Ảnh hưởng co nở của vật cản hình trụ tròn tới các thông số thủy lực của dòng chảy bao. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1995.

17. Influence of deformation of a round cylinder on a an over flow's dynamic parameters. Co-author. International Conference "Enginneering mechanics to day", August 1995.

18. Phương pháp thực nghiệm xác định ảnh hưởng co nở của vật cản dạng cầu tới sức cản thủy lực dòng chảy bao. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, 1995.

19. On the river dynamics in Vietnam. Co-author. Presented paper in the International Conference on the South-Asian and Pacific Hydraulics Reseach, Malausia, August 1996.

20. On technical measures for flood control for the urban and residental areas in Vietnam. Co-author. In proceedings of the International Conference on Urban engineering in Asian cities in the 21st century, 11-1996.

 

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo