Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hồ Văn Nam


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1935

Sinh tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 1961

Tốt nghiệp chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y, trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc.

 1962 - 1964

Trợ lý kỹ thuật Cục Chăn nuôi, Bộ Nông trường.

 1965 - 2000

- Cán bộ giảng dạy trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ tại Viện Thú y Moskva, Liên Xô (1974);

- Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi - Thú y, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Thú y Moskva, Liên Xô (1988);

- Phong hàm Giáo sư Thú y (1991).


my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo