Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hồ Văn Nam


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Một số chỉ tiêu về sinh hóa máu nước tiểu, phân ở bò trong những trường hợp gan tổn thương bệnh lý.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Thú  y

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1974

Đơn vị bảo vê: Viện Thú y Moskva, Liên Xô.

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC

Đề tài: Các chỉ tiêu sinh lý lâm sàng và sinh hóa ở trâu Việt Nam khỏe mạnh và trong bệnh lý khác nhau của gan.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Thú y

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1988

Đơn vị bảo vệ: Viện Thú y Moskva, Liên Xô.


close

Thông báo