Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Bình


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1955

Sinh tại Thái Nguyên.

1977

Tốt nghiệp chuyên ngành Chế tạo máy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1978 - 1990

Cán bộ giảng dạy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

1990 - 1993

Học viên khóa I, Trung tâm Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

1994 - 2000

- Cán bộ giảng dạy, Trung tâm Máy tính, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên (1994 - 1996);

- Giám đốc Trung tâm Trung tâm Máy tính, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên (1997 - 2000);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (2000).

2001 - 2005

- Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên;

- Giảng viên chính (2002).

Từ 2005

- Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin (2007);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2013).