Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Bình


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 2 luận văn Thạc sĩ.

1. Nguyễn Như Trang, "Nghiên cứu lý thuyết mô hình hoá và mô phỏng hệ thống trên máy tính, ứng dụng thiết kế mô hình lò điện hồ quang luyện thép siêu cao công suất", 2006 - 2008.

2. Phạm Trần Thiện, "Nghiên cứu một số kỹ thuật xử lý video và ứng dụng trong quản lý, giám sát trang trại", trường Đại học Quy Nhơn, 2006 - 2008.

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo