Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Thúy Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1974

Sinh tại Quảng Trị.

   Trước 1996 - Học sinh phổ thông;                                                                        - Sinh viên đại học.        

 1996 - 2008

- Giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Đại học UQAM, Canada (2003);

- Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Đại học UQAM, Canada (2007).

 Từ 2008

- Trưởng bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2012).


my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do