Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Thúy Anh


Các bài báo nghiên cứu

1. Hiệu quả của chương trình hỗ trợ lãi suất 4% đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả. Tạp chí Tài chính, số 8, 2009.

2. Định hướng phát triển dịch vụ chứng khoán tại thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 33, 2009.

3. Quản lý rủi ro hối đoái giao dịch trong kinh doanh quốc tế. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 31, 2009.

4. Tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả. Tạp chí Ngân hàng, số 24, 2010.

5. Tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất 4% đến hoạt động của doanh nghiệp – Trường hợp của thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả. Hội thảo khoa học "Phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát Việt Nam sau suy giảm kinh tế", trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, số 1, 2010.

6. Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu và VnIndex. Đồng tác giả. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 12, 2010.

7. Các vấn đề của gói kích cầu thứ nhất – Bài học kinh nghiệm về gói kích cầu cho Việt Nam. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 40, 2010.

8. Nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Nẵng. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 40, 2010.

9. Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Đà Nẵng. Đồng tác giả. Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, số 1+2, 2010.

10. PCI Đà Nẵng 2009- Cải thiện nhiều hơn giảm điểm. Đồng tác giả. Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, số 3+4, 2010.

11. Ứng dụng mô hình Probit, Logit, Tobit để đánh giá tác động của chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Ngân hàng, số 23, 2010.

12. Định hướng phát triển dịch vụ tư vấn tài chính tại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2010-2020. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, số 5+6, 2010.

13. Giải phóng mặt bằng và sự chuyển đổi nghề nghiệp của các hộ gia đình tại thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 2, 2010.

14. Thành công của PCI Đà Nẵng và kinh nghiệm cho các chính quyền địa phương. Đồng tác giả. Tạp chí Tài chính, số 9, 2011.

15. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 3, 2011.

16. Thực tiễn tốt của PCI Đà Nẵng và bài học chính sách nhằm nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Đồng tác giả. Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, số 16+17, 2011.

17. Đo lường rủi ro thị trường của danh mục chỉ số VNIndex bằng mô hình giá trị chịu rủi ro. Đồng tác giả. Economic Development, số 201, 2011.

18. Phương pháp đánh giá tác động của các cú hích kinh tế đến cá nhân, tổ chức. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3, 2011.

19. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và phương pháp đánh giá. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Ngân hàng, số 16, 2011.

20. Nhận diện các vấn đề của thành phố Đà Nẵng qua phân tích kết quả PCI. TS Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 5, 2011.

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối