Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Tuấn Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1963

Sinh tại Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

 1986 - 1991

Sinh viên trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

 1991 - 1995

Công tác tại Trung tâm Nước và Môi trường, trường Đại học Bách Khoa.

1995 - 2006

- Trưởng phòng Tài nguyên, Viện Môi trường và Tài nguyên, trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kỹ thuật Liên bang Lausanne (EPFL) - Thụy Sỹ (2002-2006).

 Từ 2008

- Trường phòng Quản lý khoa học - Hợp tác Quốc tế, Viện Môi trường và Tài nguyên, trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2013).