Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Tuấn Anh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 3 luận văn Thạc sĩ 

1. Phạm Thị Thạch Trúc, "Nghiên cứu phương pháp xác định PAHs bằng kỹ thuật HPLC - Ứng dụng trong phân tích mẫu KK tại thành phố Hồ Chí Minh", 2001.

2. Hồ Minh Dũng, "Nghiên cứu lựa chọn phương pháp phân tích các hợp chất chlorophenol trong nước thải ngành sản xuất giấy - Đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất một số giải pháp xử lý", 2002.

3. Đoàn Thanh Vũ, "Xác định hàm lượng PCDDs và PCDFs trong một số mẫu MT điển hình có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người tại miền Nam Việt Nam", 2004.

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh :

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do