Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Nhan


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1976

Sinh tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

 1994 - 1999

Học tại Khoa Công nghệ Hóa học, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

 4-1999 - 9-2001

Giảng viên Bộ môn Công nghệ Hóa vô cơ, Khoa Công nghệ Hóa học, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

 2002 - 2004

Giảng viên Bộ môn Công nghệ Hóa hữu cơ, Khoa Công nghệ Hóa học và Dầu khí, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

2004 - 2008 Nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ Hóa học tại trường Đại học Sheffield, Vương quốc Anh.
Từ tháng 10-2008

- Giảng viên Bộ môn Công nghệ Hóa hữu cơ, Khoa Công nghệ Hóa học, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2013).