Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Nhan


Các bài báo nghiên cứu

1. Độ bền và tính kháng oxi hóa của anthocyanin từ gạo nếp than Oryza sativa L Glutiosa Tanaka. Lê Thị Hồng Nhân. In trong: Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2, 2001.

2. Khảo sát quy trình phối chế bột giặt đậm đặc (Non-tower detergents). Lê Thị Hồng Nhân. In trong: Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2, 2001.

3. Nghiên cứu quy trình công nghệ phối chế nước rửa tay diệt khuẩn. Lê Thị Hồng Nhân. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Công nghệ lần thứ 8, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

4. Nghiên cứu kỹ thuật nhuộm lạnh vải cotton có sự hỗ trợ của sóng siêu âm. Lê Thị Hồng Nhân. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Công nghệ lần thứ 8, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

5. Nghiên cứu kỹ thuật nhuộm vải cotton bằng thuốc nhuộm hoạt tính với sự hỗ trợ của vi sóng. Lê Thị Hồng Nhân. Báo cáo Khoa học trong Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4, 2003.

6. Tổng hợp Alkyl Polyglucoseide từ glucose và cetyl alhohol. Lê Thị Hồng Nhân. Báo cáo Khoa học trong Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4, 2003.

7. Kỹ thuật tẩy trắng vải cotton 100% có sự hỗ trợ của vi sóng. Lê Thị Hồng Nhân. Báo cáo Khoa học trong Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4, 2003.

8. Preparation and Dyeing Technology using ultrasound and microwave. Le Thi Hong Nhan. In Proceedings of The International Symposium on Advanced Science and Engineering, May 2004.

9. Investigation of thermomechanical properties of liquid crystal elastomers (Khảo sát tính chất cơ nhiệt của elastomer tinh thể lỏng). Le Thi Hong Nhan. British Liquid Crystal Society Annual Conference, March 2007.

10. Preparation of ‘submicron curcumin’ and ‘nanocurcumin’ from Curcuma Longa L. using nanoparticle technology. Le Thi Hong Nhan. In Proceedings of the 2nd Regional Conference Interdisciplinary Research on Natural Resources and Materials Engineering, August 2009.

11. Extracted anthocyanin colorant from calyces of Roselle (Hibiscus Sabdariffa L.) by water as green solvent. Co-author. Vietnamese Journal of Chemistry, No 47, 2009.

12. Stability of extracted anthocyanin colorant from calyces of roselle (Hibiscus sabdariffa L.). Le Thi Hong Nhan and Vu Thi Thanh Tam. Vietnamese Journal of Science and Technology, No 47, 2009.

13. Isolation of collagen from the skin of basa fish (Pangasius bocourti). Le Thi Hong Nhan and Bui Thy Anh. Vietnamese Journal of Science and Technology, No 47, 2009.

14. Formation of nano-curcuminoids in polymer matrix from chitosan. Le Thi Hong Nhan. In Proceeding of Asian Workshop on Polymer Processing, 2010.

15. Stability of "submicron curcumin in gelatin & jelly matrices. Le Thi Hong Nhan. In Proceeding of Asian Workshop on Polymer Processing, 2010.

16. Self-organising polymers: synthesis of monodomain liquid crystal elastomers and gels. Le Thi Hong Nhan. In Proceeding of Asian Workshop on Polymer Processing, 2010.

17. Nghiên cứu tách tinh dầu từ cam Cara trồng tại Lâm Đồng. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ, số 48, 2010.

18. Investigation of formation of nanocurcumin emulsion systems. Co-author. Vietnamese Journal of Science and Technology, No 48, 2010.

19. Investigation of nano-rutin system formation. Co-author. Vietnamese Journal of Science and Technology, No 48, 2010.

20. Synthesis of cetyl esters from hibiscus seed oil Hibiscus sabdariffa L. Le Thi Hong Nhan, Phan Tan Quoc and Dang Bach Truc Nhi. Vietnamese Journal of Science and Technology, No 48, 2010.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối