Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Bùi Anh Định


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1938 

Sinh tại huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

1946-1951 

Học Tiểu học tại huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình.

1951-1954 

Học THCS Văn Lang và THCS Nguyễn Huệ, Hà Nội.

1955-1956

Học THPT Chu Văn An, Hà Nội.

1956-1959 Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
1959 - 1961 Thực tập ở Đội Cầu 5 và Đội Cầu 2, Cục Kiến thiết cơ bản, Bộ Giao thông.
 1961 - 1962 Phụ trách Kỹ thuật tại công trường cầu Phủ Lỗ.
1962 - 1966

Cán bộ giảng dạy Tổ môn Cầu, Khoa Công trình, trường Đại học Giao thông Vận tải.

1966-1974 

- Tổ trưởng Bộ môn Cơ học đất Địa chất, trường Đại học Giao thông Vận tải;

- Chi ủy viên Chi bộ Giáo viên cơ sở, Liên chi Khoa Công trình, trường Đại học Giao thông Vận tải.

1974-1978  Nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa Warszawa, Ba Lan.
1979-1984 Phó Chủ nhiệm; Chủ nhiệm Khoa Công trình, trường Đại học Giao thông Vận tải.
1984-1988  Thực tập sinh cao cấp tại Đại học Bách khoa Warszawa, Ba Lan.
1990-1999

- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải;

- Phong hàm Giáo sư Xây dựng (1996).

 1999-2004

- Giảng dạy Cao học, sinh viên ngành Cầu đường và các lớp bồi dưỡng của Bộ Giao thông;

2004 Nghỉ hưu.


close

Thông báo