Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Phải


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1937

Sinh tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

1956-1959

Sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 1959-1962

Học tại trường Đại học Tổng hợp Lômônôsốp, Liên Xô.

 1963-1967

Trưởng Bộ môn Di truyền học, Khoa Sinh học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 1968-1972 Nghiên cứu sinh tại Viện Di truyền học Phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.
 1973-1979 Cộng tác viên cao cấp, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.
 1979-1984 Trưởng phòng Di truyền học, Viện Sinh vật, Viện Khoa học Việt Nam.
 1985-1988 Giám đốc Trung tâm Di truyền học, Bộ Nông nghiệp.
1989

- Viện trưởng Viện Di truyền học, Bộ Nông nghiệp;

- Qua đời tại Sofia, Bulgaria (9-1989).


close

Thông báo